Gastouderbureau

Voor de vraagouder bestaat alleen recht op kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang als deze opvang plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau (artikel 1.5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen).

Gastouder Hasselt werkt samen met gastouderbureau Vanhartelief in Zwolle. Dit gastouderbureau verleent onder andere administratieve ondersteuning zoals facturering.

Het gastouderbureau is ook volgens de Wet kinderopvang verplicht om ieder jaar de opvanglocatie te controleren op veiligheids- en hygiënevoorschriften. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamde Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Ook geeft zij in voorkomend geval begeleiding en advies en verzorgt cursussen (bijv. kinder-EHBO) / voorlichtingsbijeenkomsten.

naar boven